Tilskud til Privat Pasningsordning

Priser for heldagsplads.

Heldagsplads på 48 timer: Kr. 7.100,00 pr. måned (12 gange årligt)

For aldersgruppen 0-2 år udgør tilskuddet fra kommunen 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. Dog maks. 5.214,00 kr. pr. måned. Kommunen giver også søskende rabat til private pasningsordninger.

Ovennævnte giver følgende egenbetaling:
Heldagsplads: 7.100,00 kr. - 75 % (maks 5.214,00) = 1.886,00 kr. i egenbetaling

Tilbyder også halvdagspladser. Ring for prisen.