Læringsplan for børnene

KROP & BEVÆGELSE

VI TRILLER, KRYBER OG KRAVLER
GÅR OG LØBER
TAGER TØJ AF OG PÅ MED HJÆLP
KRAVLER OP OG NED
GYNGER, BALANCERER
BEVÆGER OS PÅ FORSKELLIGE UNDERLAG
ER BEVIDSTE OM FORSKELLIGE OG BENÆVNER LEGEMSDELE
KLARER AKTIVITETER DER UDFORDRER FINMOTORIKKEN F.EKS TEGNER,

FINGERMALING, SÆTTER PERLER PÅ SNOR,
SPISER SELV, HÆLDER OP, SMØRER MAD

 

Vi leger i skoven

 

SOCIALE KOMPETENCER

FØLER SIG TRYG
KAN VISE OMSORG FOR ANDRE
KAN GIVE OG MODTAGE KNUS
KAN DELE MED ANDRE
LÆRER AT GENKENDE EGNE FØLELSER HOS ANDRE BØRN OG DE VOKSNE
LÆRER AT UDTRYKKE OVER FOR ANDRE BØRN HVORDAN DET HAR DET
LEGER MED ANDRE
KAN VENTE PÅ TUR
HAR GLÆDE AF FÆLLES AKTIVITETER, LEGE, SYNGE, BAGE, TEGNE, GÅ TURE M.V.

 

Vi knytter venskaber og er gode ved hinanden

 

BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING

FØLER SIG TRYG VED DE PERSONER DER INDGÅR I DAGPLEJENS HVERDAG
KAN GIVE UDTRYK FOR FØLELSER
HAR TILLID TIL AT DET BLIVER HØRT OG FORSTÅET
HAR TILLID TIL SIG SELV, UDSTRÅLER " JEG ER "
KAN VENTE LIDT MED AT FÅ SINE BEHOV OPFYLDT
KAN LEGE ALENE
KAN UDFØRE SMÅ OPGAVER, F. EKS " KAN DU HENTE DINE SKO ? "

 

Trygheden i dagplejen er vigtig

 

SPROG

VISER GLÆDE VED AT HØRE KENDTE STEMMER
GENTAGER LYDE OG SENERE ORD
BEGYNDER AT BRUGE SPROGET TIL AT FÅ SINE BEHOV DÆKKET
KAN LIDE AT SYNGE, RIM OG REMSER, KIGGE I BØGER, FÅ FORTALT HISTORIE
SÆTTER ORD PÅ EGNE FØLELSER F. EKS " MIG KED AF DET "
BEGYNDER AT SÆTTE ORD SAMMEN TIL SÆTNINGER
BEGYNDER AT FORTÆLLE HVAD DET TEGNER, LEGER MV.

 

Vi synger et lille bitte hus.

 

KULTURRELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER

KAN VÆRE SPONTAN OG BRUGE SIN FANTASI
KAN EKSPERIMENTERE MED KLODSER, PUTTEKASSE, LEGOKLODSER M.V.
FÅR ERFARING MED FORSKELLIGE MATERIALER OG DERES FORSKELLIGHED
KAN LIDE AT SYNGE OG HØRE MUSIK
FÅR MULIGHED FOR AT LEGE ROLLELEG OG KLÆDE SIG UD

 

Vi fejrer fødselsdage

 

NATUREN OG NATURFÆNOMENER

GENKENDER STEDER HVOR BARNET OFTE KOMMER, FINDER VEJ
LÆRER AT BRUGE SINE SANSER
LÆRER AT NYDE AT VÆRE I NATUREN, LEGE OG GÅ TURE
ER NYSGERRIG PÅ AT UDFORSKE VEJRET, SOL, REGN, BLÆST, SNE
KAN INDENTIFICERE LYDE
OPLEVER GLÆDE VED FORDYBELSE I NATUREN OG SKABER TING AF MATRIALERNE
KENDER FORSKEL PÅ STI, VEJ, PARK, SKOV, STRAND M.M.

 

Vi fordyber os i naturen